Monthly Archives: juni 2013

Sommar

Medan andra la ut i sociala medier hur de firade sin midsommar så firade vi på vårt sätt. Tack vare en fantastisk familj hade vi möjligheten att bli bjudna på ett äkta midsommarfirande i vårt egna hem. Bittert slog det mig att jag inte hade några bilder på barn i blomsterkranser att lägga ut på Facebook. Det var inte viktigt för mig. För mig var det att vara så normal som möjligt. Det är det denna sommar ska handla om. Både Linnea och Lucas har börjat få brunbrända armar och ben. Både Linnea och Lucas har de sedvanliga myggbetten. Lucas älskar att bada i sin pool och Linnea fullständigt njuter i skuggan med vinden i sitt hår. Jag och Peter sitter där och dricker vårt kaffe och ser våra barn njuta av sommaren och inget annat är längre viktigt. Mitt i allt detta kommer sjuksköterskan på hembesök. Det börjar bli en vana men det är så skönt att de kommer, ett otroligt stöd mitt i allt. Vi pratar återigen medicinhöjningar, justeringar och nu är det dags för ytterligare en ny medicin. Allt för att Linnea ska ha det så bra som möjligt. Det är ett licenspreparat så återigen måste vi vänta på godkännande av Läkemedelsverket innan vi kan hämta ut det. Jag vet inte vad jag ska hoppas på, lite tror jag ändå på det då det är ett läkemedel vi använder inom intramediärvården med god effekt. Igår fick vi även ett intyg skrivet av Linneas läkare. Ett intyg om hennes sjukdom, behandling och prognos. Intyget har två syften. Det första för att om vi måste åka in akut att vi kan ha med det till akutmottagningen för att snabbare komma upp till en väntande avdelning och för dem att veta vilken vårdnivå hon ska ha. Det andra syftet är att intyga att om Linnea skulle gå bort hastigt i hemmet så var det ändå väntat och därför behövs inte polis tillkallas som det annars enligt praxis görs vid dödsfall i hemmet. Vi önskar heller ingen obduktion. Solen sken, Linnea njuter och i min hand hade jag ett papper som kändes som en kniv rakt i hjärtat. Jag förstår och uppskattar syftet med det. Men det betyder inte att det gör mindre ont. Det är smärtsamt att läsa det kalla byråkratiska korrekta språket om någon som är ens kött och blod. Pappret sätts in med övriga viktiga papper. Men ännu är känslan kvar. Trots midsommarfirande, brunbrända ben och myggbett så känns det mest som om jag lurar mig själv. Jag förstår att vi kommer få en sommar. Det är inte den jag är rädd för. Jag är mest rädd för hösten och vintern. För alla infektioner, för alla turer in och ut till sjukhuset. För det oundvikliga hemska samtalet vi måste ha om Linnea framtid. För dagen när syrgastuberna kommer hem för ett eventuellt användande. Det är svårt att njuta av den svenska sommaren när jag samtidigt känner att allt bara är en fejk. En sommar tar inte bort det faktum att jag kommer ha många somrar utan Linnea.

En till variabel till ekvationen.

Mycket oplanerat och oväntat visade det sig i påskas att jag och Peter väntar barn. Jag vart rädd, skeptiskt och framförallt såg jag mest det besvärliga i en redan ansträngd ekvation. Samtidigt har vi hela tiden sagt att vi vill ha ett barn till, vi vet också att detta barn aldrig kommer komma i rätt tid. Inte med tanke på hur vi har det. 25% risk och 75% chans till att få ett friskt barn. Med de oddsen påbörjade vi vår resa. Det var till en början tolv riktigt jobbiga veckor och de första tolv veckorna var jag helt säker på att jag väntade en frisk flicka. Graviditeten stämde exakt med Linneas. När jag kom in i vecka tolv då de flesta brukar ta en lättnads suck förvandlades jag själv till en tvivlande blöt trasa. Vecka tolv gjordes ett moderkaksprov. Vecka tolv insåg vi verkligen att vi väntade barn. Vi fick se det på ultraljudet och direkt blev allt verkligt. Direkt försvann alla tvivel jag känt i början. Det fanns ett barn i min mage och önskan om att det skulle vara friskt blev så stark så den nästan förgjorde mig. Peter tyckte att det var en pojke, att han hann se något skymta förbi men läkaren menade på att det var mer än vad hon kunde se i den veckan. Vi såg en pojke då barnet påminde om Lucas med så mycket energi och livsglädje. Det var nästan så det visade upp alla sina bästa sidor då det visste att föräldrarna tittade på. I nästan tre veckor fick vi vänta på besked då DNAprovet skickades ned till Barcelona för analys. Sedan en fredagseftermiddag ringde en läkare från klinisk genetik. Vi väntar ett friskt barn, en liten flicka. Chocken som kom över oss är svår att beskriva. Det enda vi önskade var ett friskt barn och sen ringer någon och säger att det är så. Rädslan över att något fortfarande kan gå fel finns fortfarande kvar men nu när jag dagligen känner ett fladder i magen så vet jag att allt kommer bli bra. Jag längtar till den dag då jag kan lägga det nyfödda barnet bredvid sin syster och säga till Linnea; detta är din lillasyster.

Mot klockan

Vi höjer medicindoserna. Vi försöker få musklerna att slappna av, kramperna att minska och framförallt välmåendet att öka. Det är ständig kamp. Linnea badade tidigare en gång om dagen. Nu är det två gånger. Allt för att hon ska få göra något hon trivs med. Vi hade möte igår på Habiliteringen. Mina hjältar. De som ställer upp när ingen annan inom vården gör det. Går igenom mediciner inför sommaren, deras bemanning så vi alltid kommer kunna nå någon ansvarig på kontorstid. Jag ville att de skulle skicka remiss till kommunens hemsjukvård, ställa dem mot väggen, kräva att även om de inte kunde ta sig an vården i hemmet så måste de vara ansvariga till att hitta lösningen. Tydligen är de inte det. Svaret på en sådan remiss är helt enkelt att den skickas på retur till remissavsändaren att det inte ingår i deras uppdrag. Inget mer. Alla Habiliteringen pratar med, och de vänder verkligen upp varje sten, säger att det är beklagligt, de lider med vår situation. Men de har alla en sak gemensamt; även hur hemskt situationen är så är det inte deras beslut, deras ansvar. Det är politikernas. Så nu ska vi ställa in oss på sjukhusvård. Om hon kommer behöva det. Vi kommer ha ett samtal med Habiliteringen om hur vi ska göra vid livets slut. Jag har dock önskat om att få ha det efter sommaren, låta oss ha en sommar till. Framför allt på grund av att jag kommit till att acceptera att Linnea är sjuk men det har blivit svårare och svårare för mig att tänka mig att hon ska dö. Ännu svårare att planera hennes död och allt runt omkring. Det är obegripligt för mig att hon ska sluta andas, outhärdligt att hon inte ska finnas längre. För varje dag blir det mer uppenbart för mig att hon försämras i sin sjukdom men jag kan inte acceptera det. Jag vill inte. Min söta fina underbara dotter.

Svenska kommuner se hit!

Döende ska få bättre vård

Långtifrån alla erbjuds god vård i livets slutskede. Döende patienter åker in och ut på sjukhus, och riskerar att inte få smärtlindring och hjälp att hantera sin ångest. För att säkra tillgång till palliativ vård på lika villkor för alla presenterar vi i dag nationella rekommendationer, skriver företrädare för Socialstyrelsen.

Respirator.

Respirator.

MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

11 juni 2013 kl 01:26 , uppdaterad: 11 juni 2013 kl 06:08BRÄNNPUNKT | PALLIATIV VÅRD

 

En kartläggning som Socialstyrelsen gjorde 2012 visade att uppemot var tionde patient lades in på sjukhus minst två gånger den sista månaden i livet.

Lars-Erik Holm och Anette Richardsson

Medellivslängden i Sverige har ökat under flera decennier och allt färre dör till följd av cancer och hjärtinfarkt. Sjukvården har gjort stora framsteg. Sjukdomar som tidigare innebar en säker dödsdom går i dag att behandla med effektiva metoder. 

Men där den botande läkekonsten trots allt når vägs ände – och livet inte längre går att rädda – har vården och omsorgen en viktig roll att fylla för att lindra.

Ungefär 80 procent av de runt 90000 personer som årligen avlider i Sverige är över 65 år, och många av dödsfallen är förväntade. Det ger möjlighet att med palliativ vård göra den sista tiden så bra och symtomfri som möjligt. Ändå ser vi att många döende patienter riskerar att inte få smärtlindring och stöd för att hantera sin oro och ångest.

För att åstadkomma en förändring har Socialstyrelsen tagit fram ett nationellt kunskapsstöd med riktlinjer och vägledning. Bakgrunden är att vi under flera år sett exempel på att grundläggande insatser i palliativ vård erbjuds långtifrån alla.

De flesta som närmar sig livets slut lider av fysisk smärta. Trots det får endast var femte person sin smärta bedömd med ett beprövat skattningsverktyg under den sista levnadsveckan, vilket är en viktig förutsättning för att kunna anpassa smärtlindringen individuellt. Det visar uppgifter från palliativregistret där drygt 60 procent av dödsfallen under 2012 registrerats.

Många drabbas också av stark oro, ångest och förvirring. Bland dem får ännu färre, ungefär var tionde person, sina symtom uppmärksammade genom strukturerade bedömningar under den sista veckan. Risken är uppenbar att såväl den existentiella som fysiska smärtan missas eller underskattas så att patienter lider i onödan.

Vi ser också att äldre flyttas runt mellan hemmet eller äldreboendet och akut sjukhusvård in i det sista. En kartläggning som Socialstyrelsen gjorde 2012 visade att uppemot var tionde patient lades in på sjukhus minst två gånger den sista månaden i livet. Det går stick i stäv med den palliativa vårdens ambition att skapa en trygg vårdmiljö, och kan bidra till ökad stress och ångest. Det är också ett uttryck för att man fokuserar på att behandla varje fysiskt problem – i foten, hjärtat eller lungorna – och förbiser att ta hand om hela människan.

Vi ser också att patienter och anhöriga inte görs delaktiga. Knappt hälften av dem som dog förra året informerades av en läkare om att de var döende, enligt palliativregistret. Mot bakgrund av att många dör en väntad död borde andelen vara högre. Att vara informerad om sin situation är en förutsättning för att kunna bestämma var man vill dö och hinna förbereda sig och ta farväl av sina närstående.

Grunden till problemen är att palliativ vård länge varit ett marginaliserat kunskapsområde. Redan i en nationell kartläggning som Socialstyrelsen genomförde 2006 konstaterades att kompetensen var otillräcklig. En del har förstås hänt sedan dess. Det finns goda exempel på kommuner och landsting som satsar på fortbildning. Landets regionala cancercentrum har även tagit fram ett nationellt vårdprogram. Men både forskare och vård- och omsorgspersonal ger en tydlig bild: kunskaperna motsvarar fortfarande inte på långa vägar behoven.

Därför har Socialstyrelsen nu sammanställt bästa tillgängliga kunskap och lagstiftning samt samlat ett 70-tal av landets experter på området. Detta är vad vi tycker behöver göras:

Kommuner och landsting borde erbjuda all personal som möter patienter i livets slutskede vidareutbildning inom palliativ vård. Det gäller personal på såväl sjukhus som äldreboenden, vårdcentraler och inom hemsjukvården. En bred kompetenssatsning är nödvändig för att alla ska få god vård i livets slutskede, oavsett ålder, diagnos och bostadsort.

Sjukvården bör regelbundet bedöma patienternas smärta med hjälp av beprövade skattningsinstrument, till exempel frågeformulär. Även andra vanliga symtom som ångest, illamående och förvirring bör bedömas regelbundet.

Läkare borde kontinuerligt erbjuda samtal om vårdens innehåll och inriktning, så kallade brytpunktssamtal. Såväl patienten som de närstående behöver få information om vad som händer, för att förebygga oro och missförstånd.

Alla patienter i livets slutskede borde få möjlighet att samtala om existentiella frågor. Dödsångest kan inte bara behandlas bort. Vård- och omsorgspersonalen måste våga prioritera existentiella aspekter, likväl som medicinska.

Kommuner och landsting behöver samarbeta bättre för att hålla ihop vårdens insatser med omsorgens. Genom samordning kan antalet flyttar mellan hem eller äldreboenden och akut sjukhusvård minskas.

Riktlinjerna och vägledningen ger beslutsfattare i kommuner och landsting en tydlig vägvisare för vilka satsningar som behöver göras, och personalen har ett stöd i sitt dagliga arbete. Patienter och anhöriga får också veta vad de ska kunna förvänta sig.

Vi kommer aldrig att kunna bota alla sjukdomar. Men vi får heller aldrig abdikera bara för att den botande behandlingen inte längre gör någon nytta. Då har vården och omsorgen en viktig uppgift i att lindra.

Vi måste kunna ge alla förutsättningar att leva ett värdigt och meningsfullt liv även när det närmar sig sitt slut.

LARS-ERIK HOLM

generaldirektör,

Socialstyrelsen

ANETTE RICHARDSON

enhetschef,

Socialstyrelsen

Sin gilla gång

Linnea har återigen en oklar feberepisod. Hon har det tufft men hoppas hon blir bättre snart.
Jag skällde ut hennes LSS-handläggare i måndags vilket fick mig att må lite bättre. Hon sa att hon tyvärr inte hade någon beslutanderätt utan att jag skulle vända mig till hennes chef med mina åsikter. Det visade sig vara ytterst passande då denna chef har semester fram till 24 juni….
Linneas ena assistent som skulle komma tillbaka till midsommar kommer fortsätta vara sjukskriven så där rök avlastningen på nätterna. Det ska aldrig vara enkelt.
På mina lediga dagar är jag värsta administratören. Ringer sjuksköterska för att hon ska be läkare förnya recept, beställer läkemedel, hämtar ut läkemedel, beställer blöjor, underlägg, engångsmaterial.
Har hembesök av sjuksköterska från barnkliniken och går igenom aktuell status på Linnea. Ringer sjukgymnast om bolster till sängen då Linnea slår sig röd om fotryggarna och beställer även specialmadrass så hon inte får liggsår. Ringer tekniska på Habiliteringen för att få nya däck till Linneas vagn då de är sönderslitna. Bokat en liten minitrip upp till Sundsvall för mig, Peter, Lucas, Elias och Elias kompis. Känns konstigt att planera något utan Linnea men samtidigt välbehövligt för oss övriga i familjen. En helg denna sommar har jag krävt att assistansen skall täckas dygnet runt. Grillavslutning med Elias klass, skolavslutning, tvätta alla hans kläder då han ska hem till mamma på sommarlovet, handlar nya kläder då han skjutit i höjden. Ikväll har jag vikt tvätt, plockat som en galning och efter Lucas somnat blir det till att sätta sig och skriva dagisschema för Lucas, det kommer bara lämnas in 1,5 vecka för sent….Det går bra nu, inte ett dugg sönderstressad….

❤❤❤

20130609-195936.jpg

Mys i solen

20130607-111345.jpg

Hemlängtan

Linnea har större och större sömnbehov. Hon är tröttare, mer slut och ofta tagen. Hon blir lugnare och lugnare i sina rörelser. Förutom i sina kramper. De kommer fler och fler. Större och större. Trots medicinändringar, trots medicinhöjningar. Det känns som om hon glider ur fingrarna på mig. Jag ser som mamma att hon försämras. Jag vet som sjuksköterska att hon försämras. Jag lever på hoppet. Hoppet om att få kvar henne länge till men jag vet att det inte är så. Jag förväntar mig en sommar med henne. Jag drömmer om en jul, jag nästan krampaktigt ber om att få uppleva en födelsedag till. Idag låg hon i sin nya klänning ute på altanen med sin assistent. Halva kroppen i skuggan, halva kroppen i solen. Lite vind i håret och helt stilla med blunda ögon. Hon njöt och hela min kropp skrek om att stanna hemma. Hela mitt hjärta ifrågasatte varför jag skulle åka och jobba. Nu sitter jag på bussen medan tårarna rullar ned, med ett hjärta av sten och en klump i magen. Det enda jag vill är att hoppa av och ta en buss hem.

Vardag

Ibland kommer vardagen in på besök och det slår mig hur efterlängtad den är. Vi som många andra fick skattebeskedet igår vilket gjorde att det kommer underlätta när vi målar om vårt hus i sommar.
Jag fick veta löneförhöjningen på jobbet och vart faktiskt nöjd med den med tanke på hur lite jag faktiskt jobbade förra året. Det är dessutom alltid positivt att få mer i lönekuvertet.
Min syster kom på besök på mitt jobb och vi åkte och handlade och hämtade Lucas på dagis. Vi hann till och med sitta i soffan och äta Ben & Jerry’s och prata.
Jag var uppe rekordlänge (22.30) och somnade som en stock. Linnea vaknade vid 02 och fick smärtstillande och somnade om vilket jag aldrig hade trott då hon somnade så tidigt igår. Imorse lämnade Peter Lucas på dagis och döm om min förvåning när jag vaknade först 10.30! Nu blir det till att ta det lugnt innan jag ska in och göra ett kvällspass. Ah, denna härliga vardag.

Personalfest

Har idag haft merparten av Linneas assistenter, gamla som nya, här på personalfest. Schema, grill och mys gjorde kvällen till en riktig härlig sådan. Linnea har haft en lite dålig dag men sen när alla kom vart hon hur nöjd som helst. Tror hon kände sig trygg av alla familjära röster. Hon fick vara uppe jättelänge och vi alla njöt av att hon var så nöjd. Själv var jag supernöjd över min hemmagjorda jordgubbstårta. Vilket är ännu bättre är att nu är sommaren faktiskt täckt av assistenter dagtid mån-sön och att vi även fått in assistent tre-fyra nätter i veckan. Vi kommer själva än så länge fortsätta med att ta tre nätter i veckan. Tänk, nu kan vi börja planera sommaren. Elias vill till kålmården så det är prio nr. 1. Dessutom är det helt klart att det blir en trip till Falun.

20130603-213120.jpg